Anlaşmalı Boşanma 

Boşanmaya ilişkin hükümler 4721 sayılı Medeni Kanun’da düzenlenmiş olup; iki şekilde açılabilir. Bunlardan ilki çekişmeli boşanma davası, ikincisi ise anlaşmalı boşanma davasıdır.

Anlaşmalı Boşanmanın Faydaları Nelerdir?

Öncelikle anlaşmalı boşanma halinde, uzun süren dava süreçlerini ve tarafların her ikisine de ayrı ayrı külfet oluşturacak olan dava masraflarından kurtulmuş olursunuz. Maalesef ki tecrübe ettiğimiz boşanma davalarından yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; boşanma süreci zorlu bir süreçtir. Binbir emekle kurulan yuvaların dağılması, her iki tarafı da psikolojik anlamda oldukça kötü etkilemektedir. Bunun yanı sıra uzayan davalar, ertelenen duruşmalar ve davanın seyri açısından gerekli özel hayatlarının ortaya saçılması süreci boşanma noktasına gelmiş çiftlerimizi adeta düşmanlaşmaya itmektedir. Oysaki anlaşmalı boşanmada çiftlerin karşılıklı fedakârlıkları ile kısa sürece sonuçlanan boşanma davaları hem maddi hem de manevi olarak daha az hasarla sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Belirtmeliyim ki, anlaşmalı boşanma davası en az 1 yıllık evli olan eşlerin birlikte başvurmasıyla veya eşlerden birinin yaptığı başvuruyu diğer eşin kabul etmesiyle başlar. Bu noktada bir avukat desteği alarak öncesinde protokolünüzü avukat eşliğinde hazırlayıp, prosedürleri avukatınıza bırakabilirsiniz. Protokol hazırlanırken taraflarca belirlenen mali yükümlülükler ve çocuklara ilişkin hükümler hakim tarafından uygun bulunmazsa, hakim burada değişikliğe gidebilir. Bu değişikliklerin eşler tarafından kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilir.

Protokol hazırlanıp mahkemeye başvurulması halinde, mahkemece bir duruşma günü tayin edilir. Burada eşlerden her ikisi hâkim huzurunda boşanma iradelerini açıklamak durumundadır. Aksi halde boşanmaya hükmedilemez.

Ayrıca anlaşma protokolünün hükme eklenmesi de zorunludur.

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalı Boşanmaya Dönmesi

Taraflar çekişmeli devam eden boşanma davasında her zaman bir anlaşma protokolü sunarak, davayı anlaşmalı boşanma haline dönüştürebilirler. Burada da protokol ile ilgili hususlar yukarıda izah ettiğim üzere geçerlidir.

 


Etiketler: Samsun Boşanma Avukatı, Samsun Boşanma Davası Avukatı, Samsun Boşanma Avukatları 

 


Boşanma Nedenleri ve Çekişmeli Boşanma Davası

Boşanma hükümleri 4721 Sayılı Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Boşanma davaları iki şekilde açılabilir. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma olup anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususları diğer blog yazımda açıklamıştım. Bu yazıda çekişmeli boşanma davası ve unsurlarını inceleyeceğiz. Çekişmeli boşanma davası, evliliğin taraflarının boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularından en az biri nedeniyle uzlaşamaması nedeniyle iddia, talep ve savunmalarını aile mahkemesi huzurunda dile getirmeleridir.

Boşanma Nedenleri

İçtihatlarda ve yerleşik uygulamada boşanma nedenleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmıştır. Liste halinde sayacak olursak genel boşanma nedenleri;

  1. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması
  2. Anlaşmalı boşanma
  3. Ayrılık kararı şeklinde sıralanabilir.

Özel boşanma sebepleri ise şu şekildedir;

  1. Zina
  2. Hayata kast ve pek fena muamele
  3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
  4. Terk
  5. Akıl hastalığı
Çekişmeli Boşanma Davası

Öncelikle çekişmeli boşanma davasında herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Bir diğer deyişle anlaşmalı boşanmada olduğu gibi en az bir yıllık evli olmak gibi bir şartı yoktur. Ayrıca anlaşmalı boşanmada olduğu gibi çiftlerin birlikte başvurması zorunluluğu veya davayı kabul etmesi gibi bir şart da yoktur. Eşlerden birinin başvurması ile dava açılır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, dava açılırken boşanma nedeni doğru tespit edilmelidir. Eğer dava açılırken boşanma nedeni yanlış belirtilir ise dava hâkim tarafından reddedilir.

Boşanma davası da kendi içinde koşullarına göre değerlendirilmesi gereken konulardandır. Her ne kadar genel geçer bilgilere internet vasıtası ile ulaşabilseniz de hukuki nitelendirme noktasında mutlaka bir avukata danışmanız gerekmektedir.

Maalesef yaşadığımız en büyük sorunlardan biri kolayca elde edilen temel bilgiler üzerinden yapılan usuli ve maddi hatalar olmakta. Dolayısıyla boşanma davaları baştan sona bir avukat ile yürütülmelidir. Delillerin değerlendirilmesi ve olayların nitelendirilmesi bakımından profesyonel destek almak çok önemlidir.