Samsun Boşanma Avukatı

Samsun ve çevre illerde boşanma süreçleri için hizmet vermekteyim. Samsun Boşanma Avukatı ihtiyacınız bulunuyorsa; evliliğin sonlandırılması, anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma, nafaka detayları, mal paylaşımı, velayet gibi tüm dava süreçleri ve aile hukuku hakkında detaylı bilgi almak, yasal prosedürü başlatmak için iletişime geçiniz.

İletişim

Samsun Ceza Avukatı

Ceza hukuku, bir haksızlığın suç teşkil edip etmediğini araştıran ve niteliği itibariyle mağdur ve failin hukuksal yönlerinin ele alındığı bir hukuk dalıdır. Hem mağdur vekili olarak hem de fail vekili olarak, kanuni haklarınızdan en doğru şekilde faydalanmanız için deneyim ve birikimlerim ile hizmet vermekteyim. Samsun ceza avukatı arayışınız bulunuyorsa; Ceza hukukunda yani ceza davası avukatlığında doğru ve sağlam bir savunmanın her şeyi değiştirebilir nitelikte olduğunu unutmayın. Bilgi almak için iletişime geçiniz.

İletişim

Samsun İcra Avukatı

Alacak sahiplerinin borcunu tahsil etmek ve borçluların yasal haklarını korumak amacıyla Samsun icra avukatı olarak takip hizmetleri sunmaktayım. İcra müessesesi alacaklı açısından, olması gerektiği gibi tahsil edilemeyen alacağın, devlet eliyle alınmasına hizmet eder. Diğer yandan alacaklı alacağını tahsil ederken, borçlu açısından da dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İcra davası açmayı düşünüyorsanız ve Samsun icra avukatı ihtyacınız bulunuyorsa detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz..

İletişim

Samsun Miras Avukatı

Samsun ve diğer illerde, miras hukuku kapsamında yasal haklarınızla ilgili bilgi almak, miras davası açmak, yasal süreçleri başlatarak miras paylaşımında hakkınızda düşen payı almak ve Samsun miras avukatı ihtiyacınız için iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Samsun Hukuk Davaları

Özel hukuk ve genel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için, tüm bilgi ve birikimim ile hizmet vermekteyim. Hukuk davaları şahsına münhasır ve kendi içinde değerlendirilmesi gereken konulardır. Bu tarz durumlarla karşı karşıya kaldıysanız mutlaka bir profesyonel desteği almanız şarttır. Zira önemsemediğiniz küçük bir detay dahi durumun seyrini değiştirebilecek niteliktedir. Her ne kadar sitemde çeşitli konulara ilişkin bloglar bulunsa da bunlar genel geçer olgular olup, her olay bu niteliklere sahip değildir.Kanuni haklarınızı detaylı öğrenmek ve bilgi almak için randevunuzu almayı unutmayın.

İletişim

Hizmetler

Aile Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Eşya Hukuku, İcra Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Tüketici Hukuku...

Devamı İçin Tıklayın

İletişim & Randevu

Telefon: 0531 674 83 38 / Mail: avselencagla@gmail.com

Adres İçin Tıklayınız

Sık Sorulan Sorular / Blog

Borçlunun Haline Münasip Evi Davaları

Borçlu ve ailesi için asgari bir hayatı mümkün kılacak evin haczedilememesinin nedeni; diğer haczedilmezlik hallerinde olduğu gibi, sosyal ve insani düşüncelerdir. İnsanların en tabi hakkı olan, hayat hakkını; zedelemek pahasına alacaklının şahsi menfaatleri gözetilmemelidir. Bu nedenle, sosyal ve ekonomik duruma uygun evin; haczedilip, satılması sonucu borçlunun düşeceği olumsuz durum engellenmelidir. Bu olumsuzluktan; yalnızca borçlunun kendisi değil, o evde yaşayan herkes etkilenecektir. Bu nedenle, borçlunun borcunu ödememesinin sonuçlarına, borçlu ve onunla birlikte yaşayan...

Devamını oku

Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Türk Medeni Kanunun 194. Maddesinde düzenlenmiştir. Ancak madde metninde tanımlaması yapılmamıştır. Madde gerekçesinde aile konutu; eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, buna göre yaşantısına yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı alan olarak tanımlanmıştır. Aile konutu ile ilgili işlemler hukuki işlemlerde...

Devamını Oku

Samsun Tapu İptal ve Tescil Davaları

Samsun Tapu iptal ve tescil davaları eşya hukukunun en önemli ve sürecin takibinin titizlikle yürütülmesi gereken uzmanlık gerektiren davaları oluşturmaktadır. Bu alanda hangi durumlarda tapu iptal ve tescil davası açılması gerektiği hususu kanunda sınırlı olarak belirtilmemekte olup hangi nedenle bu davanın açılması hususunda...

Devamını oku

Kadastro Tespitine İtiraz Davaları

Tapu kaydının yapılabilmesi için öncelikle taşınmazın sınırlarının ve sahibinin belirlenmesi gereklidir. Kadastro da bu işlerin yapılması anlamına gelir. Kadastro ile taşınmazların sınırları belirlenir ve haritaya kaydedilir, taşınmaz üzerindeki hak sahiplerini tespit edilip, bu hak sahiplerine malik olduklarını gösteren...

Devamını Oku

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun

Günlük hayatta birçok farklı şekilde “mal” kavramıyla karşı karşıya kalmaktayız. Burada mal kavramı, mülkiyet başta olmak üzere aynî hakların konusunu belirleyen temel bir terimdir. Bir şeyin mal sayılması, onun aynî haklara konu olabileceği ve üzerinde her türlü hukukî işlemin yapılabileceği anlamını taşır. İhtiyaçların tatminine yarayan her türlü vasıtaya mal denir. Geniş kavramlı bu ifadeyi biraz daha somutlaştıracak olursak, alışveriş ile edindiğiniz herhangi bir eşya, konut, yazlık, elektronik ortamlarda kullanılabilen yazılım, görüntü ses gibi tüm mallara ilişkin haklarımız bu kanun ile korunmaktadır. Ancak maalesef birçoğumuz satın aldığımız ürünlerde sorun yaşıyor, iade etmek istiyor ve süreçte satıcı ile anlaşmazlıklar yaşayabiliyoruz. Öncelikle ticaret kanununda belirtilen tanımı ile ayıplı mal; etiketinde, ambalajında, reklamında bildirilenlere uyulmayan...

Devamını oku